Singers Alphabetical Names

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [W] [Y] [Z] [Various Artists]

Omar Khairat - عمر خيرت

 Am Ahmed
Posted Image

Album Info :
Release : 2009
Number Of Tracks : 8 Tracks
Time Of All Tracks : 00:39:04 Min
Album Produced By : Mazzika
Album Ripped and Scanned By : DEDOO_2010
Audio Extract As : Mp3 320Kbps
File Contained : 10 File As Mp3 , NFO File , and Covers 5 Files As Jpg
Size : 91.1 Mb

Tracklist :

01. The case of Am Ahmed [0:05:38.62]
02. Objection [0:04:17.58]
03. The Snake [0:03:26.16]
04. Don't lose your mind [0:06:30.14]
05. Executing the dead [0:03:56.55]
06. Am Ahmed case (2) [0:07:36.23]
07. The snake (2) [0:01:33.57]
08. The maid [0:06:03.60]

Download Full CD
320Kbps Incl CD Covers
RS | AS | HF | FF | Mirrors

CD.Covers [Topic Link] Panorama
Posted Image

Album Info :
Release : 1999
Number Of Tracks : 7 Tracks
Time Of All Tracks : 01:13:34 Min
Album Produced By : EMI
Album Ripped and Scanned By : DEDOO_2010
Audio Extract As : Mp3 320Kbps [VBR or CBR]
File Contained : 7 File As Mp3 [VBR or CBR] , NFO File , and Covers 6 Files As Jpg
Size : 90.2 Mb Mp3 CBR Version and 89.8 Mb Mp3 VBR Version

Tracklist :

01. The soul of October [0:05:46.35]
02. The Fox [0:03:02.24]
03. Egypt.. The Purest [0:05:27.57]
04. Egyptian overture [0:01:38.27]
05. The soul of October (2) [0:03:41.08]
06. Every Arab Land [0:03:00.67]
07. Panorama (The Full Version) [0:16:07.44]

Download Full CD
320Kbps Incl CD Covers [CBR]
RS | HF | Mirrors

Download Full CD
320Kbps Incl CD Covers [VBR]
RS | HF | Mirrors

CD.Covers [Topic Link]Bangles
Posted Image

Album Info :
Release : 1999
Number Of Tracks : 10 Tracks
Time Of All Tracks : 00:37:09 Min
Album Produced By : EMI
Album Ripped and Scanned By : DEDOO_2010
Audio Extract As : Mp3 320Kbps
File Contained : 10 File As Mp3 , NFO File , and Covers 5 Files As Jpg
Size : 86.6 Mb

Tracklist :

01. In the depth of night [0:03:39.10]
02. Bangles (The beginning) [0:03:58.73]
03. No more talk [0:02:50.57]
04. The stranger [0:06:25.24]
05. Bangles (The end) [0:02:30.46]
06. A storm in spring [0:03:59.49]
07. Young wives (1) [0:04:17.65]
08. Homely secrets [0:03:48.17]
09. Young wives (2) [0:02:37.25]
10. A date with destiny [0:03:01.20]

Download Full CD
320Kbps Incl CD Covers
RS | AS | Mirrors

CD.Covers [Topic Link]

The second meeting
Posted Image

Album Info :
Release : 1999
Number Of Tracks : 15 Tracks
Time Of All Tracks : 00:48:17 Min
Album Produced By : EMI
Album Ripped and Scanned By : DEDOO_2010
Audio Extract As : Mp3 320Kbps
File Contained : 15 File As Mp3 , NFO File , and Covers 5 Files As Jpg
Size : 112 Mb

Tracklist :

01. The second meeting (1) [0:03:42.10]
02. In the depth of night [0:03:37.12]
03. The days [0:03:06.18]
04. Infatuation (1) [0:01:22.37]
05. The rotating time [0:03:19.58]
06. No more talk [0:02:48.67]
07. Infatuation (2) [0:02:06.73]
08. The second meeting (2) [0:02:16.47]
09. The stranger [0:06:21.35]
10. Sarseb [0:03:20.18]
11. Bangles (1) [0:03:56.52]
12. Young wives [0:04:14.23]
13. Homely secrets [0:02:34.70]
14. A date with destiny [0:03:00.42]
15. Bangles (2) [0:02:28.18]

Download Full CD
320Kbps Incl CD Covers
RS | AS | Mirrors

CD.Covers [Topic Link]

4 Comments:

Anonymous said...

thanx alot mixgate bs mmkn tkml l cds bt3to kamla mn mazzika ely hya l nos5a l gdeda

Anonymous said...

عايزين باقى ال 13 البوم بتوع عمرت خيرت بالسى دى كفرز الاصليين

KHaLeD said...

Thank you Best Music

Anonymous said...

عايزين باقى ال 13 البوم بتوع عمرت خيرت بالسى دى كفرز الاصليين

Post a Comment