Singers Alphabetical Names

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [W] [Y] [Z] [Various Artists]

Amir Yezbeck - أمير يزبك

Posted Image

Album Info :
Release : 2010
Number Of Tracks : 9 Tracks
Time Of All Tracks : 00:37:30 Min
Album Produced By : Yazbek Group
Album Ripped and Scanned By : DEDOO_2010
Audio Extract As : Mp3 320Kbps [VBR or CBR]
File Contained : 9 File As Mp3 [VBR or CBR] , NFO File , and Covers 3 Files As Jpg
Size : 86.7 Mb Mp3 CBR Version and 66.4 Mb Mp3 VBR Version

Tracklist :

01. Betddalak Habibi [0:04:32.72]
02. El Bent El Samara [0:03:20.26]
03. El Rakassa El Oula [0:04:01.72]
04. Habibi [0:04:44.71]
05. Hammak Men Hammi [0:05:09.45]
06. Mayooh [0:04:21.62]
07. Shalak [0:03:37.14]
08. Allah Hamei Masr [0:03:14.40]
09. Mondyal 2000 [0:04:26.52]

Download Full CD
320Kbps Incl CD Covers [CBR]
RS | HF | Mirrors

Download Full CD
320Kbps Incl CD Covers [VBR]
RS | HF | Mirrors


CD.Covers [Topic Link]

0 Comments:

Post a Comment